Opleiding tot Coach

<span>Coach, Communicatieadviseur, Omgevingsmanager</span>
"Wat heb ik van Barbara genoten als trainster van de opleiding Positieve Psychologie! Haar enthousiasme, gedrevenheid en grote hoeveelheid kennis, dit gecombineerd met het geven van ruimte voor inbreng van de cursisten, zorgde voor een continu leerproces in een veilige en warme omgeving. Ze weet de wetenschappelijke theorie om te zetten naar praktisch toe te passen informatie en oefeningen en onderstreept dit met voorbeelden uit haar dagelijkse (coachings)praktijk. Ik kan dit iedereen aanbevelen!"
Tanja Kluytmans Coach, Communicatieadviseur, Omgevingsmanager

Planning

Bunnik: 4, 11, 25 april, 16, 23, 30 mei, 6 en 13 juni 2018 = VOL

Amsterdam: 28 september, 5, 12, 26 oktober, 2, 9, 23 en 30 november 2018

Heb je interesse? Mail of bel me even!

Interesse in een individuele opleiding tot coach? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden!

Informeer of schrijf je in  >

Algemeen

Studiebelasting bedraagt 8 dagen.

De opleiding tot coach in de positieve psychologie is bedoeld voor trainers, coaches en therapeuten. Wij leiden mensen op om de vele technieken, meetinstrumenten en strategieën die de positiviteitspsychologie rijk is te gebruiken in hun eigen werkveld. De positieve psychologie opleiding is een praktische opleiding waarin veel geoefend wordt met verschillende oefeningen en technieken. Daarnaast biedt de opleiding een diepgaand inzicht in de psychologische theorieën en processen die ten grondslag liggen aan deze technieken en interventies.

Inhoud van de opleiding

Er is wekelijks een selectie literatuur beschikbaar die nauw aansluit op het betreffende thema. Daarnaast zullen de oefeningen en toepassingen die tijdens de opleiding aan bod komen zelf thuis en tijdens de sessies uitgevoerd worden.

Onze opleiding bestaat uit zorgvuldig samengestelde thema’s die in combinatie dan wel afzonderlijk in de praktijk te implementeren zijn. Zo zullen de volgende thema’s achtereenvolgens aan bod komen:

Week 1: Introductie Positieve Psychologie

Week 2: Mindfulness

Week 3: (Zelf-)compassie

Week 4: Identificeren van waarden

Week 5: Handelen volgens waarden

Week 6: Optimisme & Positieve emoties

Week 7: Identiteit

Week 8: Integratie

Doelstellingen

Na het volgen van deze opleiding:

 • Heeft u diepgaand inzicht in de laatste ontwikkelingen en bevindingen op het gebied van de positieve psychologie.
 • Kunt u zelfstandig gebruik maken van het grote aanbod aan interventies en oefeningen en kunt u deze flexibel inzetten binnen uw vakgebied.
 • Heeft u beschikking over verscheidene meetinstrumenten om diverse aspecten van het functioneren van uw cliënt in kaart te brengen (zoals bijvoorbeeld subjectief welbevinden, waardegericht gedrag, mindfulness, compassie).
 • Heeft u kennis over hoe de gegevens afkomstig van deze meetinstrumenten geanalyseerd en geïnterpreteerd kunnen worden.

Materiaal

Deelnemers aan de opleiding ontvangen:

 

 • Werkboek: Het werkboek is door ons ontwikkeld en vormt de algehele leidraad van de opleiding. In dit werkboek vindt u onder andere verdiepende informatie over het thema per week. Het boek bevat een duidelijke en consistente structuur.
 • Audio: U ontvangt een audio cd (of mp3) met daarop verschillende versies van de oefeningen. Deze audio cd is bedoeld om thuis te oefenen. De stem op de audio cd begeleidt u bij de oefeningen.
 • Video: Deelnemers krijgen toegang tot het online gedeelte van de opleiding. Op een speciaal ontwikkelde website staan diverse filmfragmenten die per thema geordend zijn. Deze video’s zijn als ondersteuning en verdieping bedoeld.
 • Literatuur: Op de website treft u ook Engelstalige literatuur aan. Deze literatuur is wekelijks per thema geordend. De documenten zijn in pdf-formaat te downloaden.
 • Aanvullende oefeningen: Naast de oefeningen die tijdens de sessies aan bod komen is er een ruime hoeveelheid extra oefeningen online beschikbaar.
 • Forum: Indien u vragen heeft of zaken graag wilt bespreken of delen met andere deelnemers, dan kan dat middels het online forum. Op dit forum kunt u zich aanmelden en kunt u (indien gewenst anoniem) vragen stellen of discussies voeren.

Over Positieve Psychologie

De positieve psychologie richt zich op optimaal menselijk functioneren. Ze kijkt naar wanneer mensen op hun best zijn en houdt zich bezig met het vergroten van welzijn op individueel niveau en groepsniveau. De positieve subjectieve ervaring staat centraal: welzijn en tevredenheid evenals een positieve houding ten opzichte van de toekomst (optimisme, hoop en vertrouwen).

Interventies

Interventies uit de positieve psychologie zijn voornamelijk gericht zijn op het bevorderen van optimaal functioneren. Hiertoe behoort onder andere het vergroten van acceptatie en aandacht voor het moment, bewust worden van en handelen volgens persoonlijke waarden, en het omgaan met emoties. Een belangrijk gevolg is dat waarde-gestuurd gedrag, autonomie en veerkracht worden vergroot.

Wanneer gedrag autonoom is en wordt gestuurd door persoonlijke waarden draagt dit bij aan meer creativiteit (Amabile, 1996) verbeterde prestaties (Grolnick & Ryan, 1987) en meer subjectief welbevinden (Csikszentmihalyi & Rathunde, 1993; Ryan, Deci, & Grolnick, 1995). Meer veerkracht betekent dat men beter en flexibeler kan omgaan met tegenslagen of moeilijke ervaringen en situaties (Reich, Zautra, & Hall, 2010). 

Voorbeelden van interventies zijn onder andere het vergroten van: dankbaarheid (Sheldon & Lyubomirsky, 2006; Emmons & McCullough, 2003), acceptatie (Alberts, Schneider, & Martijn, in press), diffusie (Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999), intrinsieke motivatie (Frederick & Ryan, 1995; Deci & Ryan (1985, 1991, 2000; Csikszentmihalyi, 1990), (zelf-)compassie (Carson et al.., 2005; Neff, Kirkpatrick, & Rude, 2007) , waardegestuurd gedrag (Wilson, Sandoz, Kitchens, & Roberts, 2010 ,en positieve emoties (Meevissen, Peters, & Alberts, 2011; Carver, Scheier, & Segerstrom, 2010).

Wetenschap & Praktijk

De positieve psychologie is boven alles wetenschappelijk. Enerzijds streeft de positieve psychologie naar bewijsvoering, het verrichten van metingen, en het testen van interventies.

Anderzijds is de positieve psychologie gericht op de praktijk, waarbij de toepassing van kennis en technieken eveneens een centrale rol vervult. De positieve psychologie biedt concrete middelen die direct ingezet kunnen worden om optimaal functioneren te bevorderen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de technieken en interventies uit de positieve psychologie binnen een grote diversiteit van vakgebieden worden toegepast, zoals: 

 • Hulpverlening (Hayes et al., 1996; Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999)
 • Individuele begeleiding en coaching (Biswas-Diener, 2010; Biswas-Diener, & Dean, 2007).
 • Management (Ghoshal, 2005)
 • Scholen (Clonan, Chafouleas, McDougal, & Riley-Tillman, 2004; Gilman, Furlong, & Huebner, 2009; Liesveld & Miller, 2005)
 • Economie (Frey & Stutzer, 2002; Marks, Shah, & Westall, 2004)
 • Neurowetenschap (Burgdorf & Panksepp, 2006)
 • Leiderschap (Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans, & May, 2004; Gardner & Schermerhorn, 2004; Luthans & Avolio, 2003)
 • Politiek en beleidsvorming (Linley & Joseph, 2004)
 • Sport (Csikszentmihalyi, 1990)

Het is deze combinatie van onderzoek en praktijk die de positieve psychologie dynamisch, praktisch toepasbaar en wetenschappelijk gefundeerd maakt.