Over Barbara

drs. Barbara Kuiters is psychologe werkzaam o.a. in Maastricht, Zuid-Limburg maar verzorgd opleidingen en nascholingen door het hele land. Na afronding van haar wetenschappelijke studie, heeft zij zich verder gespecialiseerd in de toepassing van positieve psychologie. Ze is o.a. gecertificeerd als Positieve Psychologie docent en counselor, Mindfulness trainer en Acceptance and Commitment (ACT) therapeut. Haar missie is om mentale gezondheidszorg laagdrempelig te maken met als gevolg persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen, gezondheid te verbeteren, kwaliteit van leven te vergroten en welzijn te versterken.

Ze heeft een eigen praktijk in Maastricht, Zuid-Limburg maar reist voor haar werk door het hele land. Het aanbod van Barbara heeft naast een wetenschappelijke onderbouwing en theorie een grote focus op de daadwerkelijke beoefening. Alleen de theorie volledig begrijpen, is niet hetzelfde als de inhoud ervaren. De vertaling van theorie naar gedrag is waar duurzame gedragsverandering plaatsvindt. Daarom rijken de effecten van haar opleidings-, trainings- en coachingstrajecten verder dan normaal.

Barbara heeft onderzoek verricht en trainingen verzorgd binnen de verslavingszorg (Mindfulness-based Relapse Prevention) educatie (5-7 jarige basisschoolleerlingen) en meegewerkt aan innovatietoepassingen (Philips Research Eindhoven, TelePsy blended care). Met deze veldstudies en toepassingsvormen tracht ze het inzicht te vergroten naar de effectiviteit haar werk methodiek en inzicht te vergroten in de processen die daaraan ten grondslag liggen.

 

“Life is change. Growth is optional. Choose wisely.”  – Albert Einstein

 

Sinds enkele jaren geniet de psychologie van een nieuwe stroming: de zogenaamde positieve psychologie. Daar waar de traditionele psychologie zich voornamelijk bezig houdt met het verminderen van pathologie, dysfuncties en tekortkomingen, richt de positieve psychologie zich juist op het versterken van positieve eigenschappen van mensen, zoals hun kwaliteiten en mindset. Barbara is direct met deze benadering de praktijk in gestapt. De opleidings-, trainings- en coachingstrajecten van Barbara richten daarom op thema’s zoals motivatie, mindset, dankbaarheid, mindfulness, veerkracht en compassie. Ze past haar expertise en wetenschappelijke achtergrond graag gevarieerd toe, vandaar het brede aanbod, variërend van stress management tot stemmingsproblematiek – van individuele psychotherapie tot het opleiden van andere professionals!

 

 

Naast de focus op het brein staat ook dit centraal:

Mindfulness

Sinds 2011 verricht ik onderzoek naar de effecten en werkingsmechanismen van mindfulness. De bevindingen van deze studies suggereren dat mindfulness een effectieve en efficiënte methode is om met uitdagende emoties en stress om te gaan. Bovendien zijn de effecten van mindfulness zichtbaar op meerdere terreinen, variërend van verhoogde functionaliteit van het brein en geheugen tot het verminderen van angst en stemmingsproblematiek. Onlangs nog, is de training die ik aanbied ingezet en uitgebreid getest op psychische en fysiologische effecten door Philips Research Eindhoven: de resultaten waren lovend! Tenslotte ben ik tegenwoordig ook te zien als deskundige op het gebied van Mindfulness in het online programma van TelePsy, dat wordt gebruikt door 2500 praktijken en instellingen waarmee circa 150.000 patiënten per jaar worden bereikt.

Positieve Psychologie

De positieve psychologie richt zich op het optimaal menselijk functioneren. Deze tak van sport kijkt naar wanneer mensen floreren en houdt zich bezig met het vergroten van welbevinden op zowel individueel- als groepsniveau. De positieve subjectieve ervaring staat centraal: welzijn en tevredenheid evenals een positieve houding ten opzichte van de toekomst (optimisme, hoop en vertrouwen) en toont veelbelovende effecten. Een toename in positieve houding is gerelateerd aan een verhoogd perceptueel/cognitief vermogen, vertrouwen in eigen kunnen (self-efficacy), verhoogd prestatie vermogen en het versterken van veerkracht. Daarom dat ik me in dit gedachtegoed heb verdiept! Onderwerpen die ik naast jouw inbreng graag met je bespreek zijn: acceptatie, compassie, dankbaarheid en optimisme. Om mentale gezondheid toegankelijk te maken zet ik me ook in als docent/opleider op het gebied van positieve psychologie. Middels het geven van nascholingen en post-HBO opleidingen train ik andere hulpverleners, psychologen en maatschappelijk werkers in het werken met de positieve psychologie. In de hoop dat er steeds meer ruimte zal komen in de reguliere gezondheidszorg voor het vergroten van gezondheid naast het verhelpen van problematiek.

Keuzevrijheid en Bewegingsruimte

Het gevoel vast te zitten, geen kant op te kunnen of slaaf te zijn van de dagelijkse verplichtingen gaat ten koste van je welzijn. Het leven lijkt te draaien op de automatische piloot: de controle (lijkt) uit handen. Zelfcontrole, ook wel zelfregulatie, zijn processen die centraal staan in de trainings- en coachingstrajecten van Barbara. Door actief actie te ondernemen en in te grijpen in automatische patronen ontstaat er bewegingsruimte en keuzevrijheid. De kwaliteit van leven neemt toe, opdat men zelf weer aan het stuur komt te staan. Barbara gebruikt een hands-on aanpak met veel oefeningen, en (gedrags)experimenten.

 

Barbara is erkend en geregistreerd bij: