Trauma

Je bent niet alleen!

  • Heb je in je leven iets naars meegemaakt in de vorm van bijv. misbruik, geweld, een ongeluk, een pestverleden of iets anders wat ontzettend ingrijpend is geweest?
  • Blijft deze gebeurtenis je plagen in de vorm van storende gedachten, herinneringen en/of nachtmerries?
  • Merk je dat je bepaalde mensen of plaatsen vermijdt of er met een grote boog omheen loopt?
  • Heb je veel last gekregen van angst en/of somberheid?

Dan is de kans groot dat je een traumatische ervaring hebt meegemaakt.

 

Je bent hierin niet alleen!

 

Geen wachtlijst   *   Vergoeding mogelijk   *   Geen doorverwijzing nodig   *   Wetenschappelijk onderbouwd

Goed te behandelen!

Het goede nieuws is dat we dit heel goed en snel kunnen behandelen middels een therapie die we EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) noemen. Dit is een therapie waarbij we jouw traumatische ervaring opnieuw verwerken, zodanig dat deze gebeurtenis uit het verleden geen grip meer heeft op het leven van nu!

In mijn praktijk werk ik hiervoor samen met een ervaren psychotherapeut en gediplomeerd traumatherapeut die al jaren positieve resultaten behaald in het behandelen van dit soort klachten.

Herken je jezelf in deze omschrijving? Ben je benieuwd of deze therapievorm bij je past, of heb je nog andere vragen, neem dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te verkennen!

Info & contact

 

Eindelijk vrij 

“Ik dacht dat ik altijd achtervolgt zou worden door de nare gebeurtenissen van vroeger en had me daar bijna bij neergelegd, totdat mij EMDR werd aangeraden. Middels deze therapie kijk ik ineens heel anders naar de wereld, en heb ik veel meer oog voor het heden en de toekomst. Het voelt alsof de nare gebeurtenissen van vroeger nu ook echt iets uit het verleden zijn.” – William, 62 jaar (beroep: Technische Dienst)

You are not alone in this!

  • Have you experienced something terrible in your life in the form of e.g., abuse, violence, an accident, bullying or experienced anything else that has been incredibly impactful?
  • Does this event continue to haunt you in the form of disturbing thoughts, memories and/or nightmares?
  • Do you find yourself avoiding certain people or places?
  • Have you been troubled by anxiety and/or mood problems?

Then chances are that you have experienced a traumatic event.

 

You are not alone in this!

 

No waiting list   *   Low fee   *   No referral necessary   *   Evidence based

It is treatable!

The good news is that we can treat this very well and quickly with a therapy called EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). This is a therapy in which we will re-process your traumatic experience, such that this past event no longer holds any grip on your life today!

In my practice I work together with an experienced psychotherapist and qualified trauma therapist who has had positive results in treating these kinds of complaints for years.

Do you recognize yourself in this description?  Wondering whether this form of therapy suits you, or if you have any other questions, then get in touch and we will happily look into the options with you!

Info & contact

Vergoeding

Je kunt altijd even informeren om te kijken of je baat kunt hebben bij deze therapie.

Tijdens de eerste sessie gaan we kijken naar wat de therapie inhoud, waar we mee aan de slag gaan en wat je kunt verwachten. De bijdrage voor dit gesprek is €75,- en duurt 45 minuten.

Daarop volgt de EMDR behandeling. Deze sessies hebben een starttarief van €95,- voor de eerste 45 minuten.

Klik hier om te kijken wat je verzekering terugbetaalt.

Info & contact

Fee

Feel free to get in touch see if you can benefit from this therapy.

During the first session we will look into what the therapy entails, what we will work on and what you can expect from upcoming sessions. The fee for this session is €75,- and lasts 45 minutes.

After this, the EMDR treatment will start. The fee for these sessions will have a starting rate of €95,- for the first 45 minutes.

Click here to see what your reimbursement will be if you have Dutch insurance.

Info & contact

Had ik de stap maar eerder genomen!

“EMDR heeft mij ontzettend geholpen! Middels enkele sessies kon ik ineens weer een nacht slapen zonder nachtmerries, wat een verademing! Deze nachtmerries hebben mij jarenlang wakker gehouden. Als ik had geweten dat het zo snel behandeld kon worden, had ik de stap veel eerder genomen!” – Jaqueline, 27 jaar (beroep: Arts i.o.)

psycholoog maastricht, psycholoog limburg, psychologie, coaching, psycholoog zuid limburg, therapie, psychologist, coach, hulp psychologie, depressie, angst, verslaving, trauma, emdr, stress, burnout, geluk, welzijn, gelukkig worden, relatietherapie, mental health